Financijski izvještaj

                FINANCIJSKi  PRORAČUN  ZA  2020. GODINU  

 I. PRIHOD

 1. Članarina 100 x 60                                                                                             6.000,00 kn                          
 2. Projekt Grad Kutina                      30.000,00 kn
 3. Projekt Grad Novska                                                                                            5.000,00 kn
 4. Projekt Grad Popovača                                  5.000,00 kn
 5. Projekt Općina Lipovljani                                   3.000,00 kn
 6. Projekt Općina Jasenovac                                 3.000,00 kn
 7. Projekt Općina Velika Ludina                                  3.000,00 kn            
 8. Projekt SMŽ Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb

                 i hrvatske branitelje                                                                                15.000,00 kn

9.Ured župana SMŽ                                                                                                  5.000,00 kn

 1. Donacije                                  8.626,00 kn

 ==================================================================

UKUPNO:                                                                                       83.626,00 kn

            

III. DIREKTNI  TROŠKOVI

 1. Najam prostora i režijski troškovi                                                                       5.643,00 kn

     a.- Najam prostora (Ugovor sa Gradom) 52,25 x12=                                             627,00 kn

     b.- Režijski troškovi (Ugovor sa Gradom) 418,00 x 12=                                     5.016,00 kn

 1. Poštanske usluge                                2.000,00 kn

     (distribucija glasila ”INFORMACIJE”,

      te razna prepiska  između Udruga,

     Saveza i ostalih društvenih organizacija)

 1. Internet, trlefon, fax (Ugovor sa A1 )                                                                 3.840,00 kn

     ( komunikacija neophodna za rad i razvoj Udruge,

       pribavljanje podataka i dokumentacije za prijavu

       na natječaje i pračenje promjena u zakonima)

 1. Grafičke usluge                           2.000,00 kn

           „INFORMACIJE“ glasilo udruge, anketni listići,

             izrada upitnika, izrada plakata,

             priznanja, zahvalnica i diplom

             povodom 35. Obljetnice Udruge

 1. Promidžbene usluge                                                                      1.000,00 kn
 2. a) radijske emisije
 3. b) oglasi i predstavljanje u tiskovinama
 4. Usluge javnih službi i servisa                                6.500,00 kn
 5.  a) bankarske usluge                                                                             000,00 kn
 6.                    b) računovodstveni servis (Ugovor )                                                   500,00 kn                                                         
 7.  c)  servis informatičke opreme                                                            000,00 kn
 8. Kancelarijski materijal                                                                                         3.000,00 kn                             

      (papir, sitni inventar, toneri, boje za pisač, kuverte,

       poštanske marke, elektronički nosači podataka)

 1. Nabava opreme i stručne literature                                                        6.000,00 kn

                       ( računala s offisom)

                       ( publikacije stručnih i zakonodavnih ustanova)

 1. Najam i ustupanje prostora                                            1.000,00 kn

     ( za održavanje godišnje Skupštine, razna predavanja,

      prezentacije i tribine, organiziranje okruglog stola)

 1. Održavanje prostora udruge                                                                        500,00 kn            11.  Pravno savjetovalište                                                                                           2.000,00 kn              

                         ( dolazak pravnika iz Saveza, putni trošak,         

 1. Kreaktivna radionica – potrošni materijal                              1.000,00 kn

 

      U K U P N O    ( 1 – 12 )                                                                 46.626,00 kn


 1. INDIREKTNI TROŠKOVI
 2. Dnevnice                                     1.000,00 kn                                                                     

      ( Suradnja sa savezom, edukacijski tečajevi i seminari,

      organiziranje pravnog  savjetovališta, dolazak pravnika

      i stručnih osoba)

 1. Putni troškovi                            10.000,00 kn

      ( suradnja sa srodnim Udrugama, Savezom te ostali

      troškovi vezani uz rad i  promocije rada Udruge,

      stručni predavači)

 1. Smještaj                              1.000,00 kn

      ( zbog potreba edukacije i prisustvovanja seminarima

        i simpozijima, jačanje ljudskih resursa)

 1. Timska suradnja i jačanje ljudskih resursa                                                          5.000,00 kn      

      ( organizacija sjednica radnih tijela, redovna godišnja

       Skupština, razna predavanja,  organiziranje skupova,

       prezentacije raznih tiskovina i publikacija).

 1. Organiziranje XIII. Susreta invalida rada RH                           15.000,00 kn

       i obilježavanje 35. Godišnjice utemeljenja Udruge

 1. Izrada programa i projekata                                                                                5.000,00 kn

___________________________________________________________________________

U K U P N O   1 – 6                                                          37.000,00kn           

 

 UKUPNO    III + IV                                                    83.626,00 kn

 

Financijski proračun  za  2019. godinu jednoglasno usvojen na izbornoj   Skupštini održanoj 19. kolovoza  2019. godine

 

 U  Kutini,  19. kolovoza 2019.                                      Predsjednik: Božidar Cesar