O udruzi


Udruga invalida rada Kutina je samostalna, dobrovoljna, humanitarna, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja invalide rada s područja Gradova Kutine.

Svrha okupljanja je ostvarivanje i usklađivanje njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava i obveza u oblasti prevencije invaliditeta, invalidske zaštite, te unapređivanja kvalitete njihova života.

U ostvarivanju osnovnih ciljeva Udruga djeluje na području zaštite i promicanja ljudskih prava, socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, doprinosu razvoja demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.

Udruga invalida rada udružena je u krovnu organizaciju HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA.

Osnovni zadaci Udruge su koordiniranje, dogovaranje, usmjeravanje i izvršavanje poslova i zadataka od zajedničkog interesa.

Praćenje, analiziranje i razmatranje stanja i primjena propisa na području prevencije invalidnosti, posebne zaštite invalida rada i okoline u kojoj oni žive, iniciranje prevencije nezgoda na poslu, prevencije profesionalnih bolesti, redovni pregledi radnika izloženih rizičnim poslovima, zdravstvena edukacija članova kao preventivni instrument.

Zadatak Udruge je i predlaganje nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Usklađuje i usmjerava aktivnosti i suradnje s drugim udrugama invalida u zemlji i inozemstvu i predlaže akcije od zajedničkog interesa, surađuje s državnim i drugim tijelima, te s lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanju od značaja za rješavanje problematike invalida rada i razvoja društveno-gospodarskih odnosa na području Kutine.

Udruga organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada, svoje članove. Organizira i potiče rekreativne i sportske aktivnosti kao i organiziranje odmora svojim članovima. Provodi humanitarne akcije putem volontera.

Predsjednik Udruge invalida rada Kutina je gospodin Božidar Cesar, djeluje na adresi Augusta Šenoe 2, u Kutini.